HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Premogovnik Velenje, d. o. o. (PV)

Pokaži na zemljevidu
Premogovnik Velenje

Premogovnik Velenje, d. o. o., je družba s 140-le­tno preteklostjo. Visoko tehnološko raz­vita odkopna oprema ter usposobljeni zaposleni, ki jo upravljajo, jo postavljajo med najsodobnejše podzemne premogovnike na svetu. Ena najdebelejših plasti lignita na svetu je botrovala razvoju inovativnih odkopnih metod. Gre za širokočelno odkopno metodo, v svetu poznano kot Velenjska odkopna metoda. Vrhunska elektro­-strojna oprema je rezultat večletnega razvoja in plod domačega inženirskega znanja. Zaradi zavedanja, da je energetika izrednega pomena za prihodnost in da ima Šaleška dolina pri tem pomembno mesto, si Premogovnik Velenje vseskozi prizadeva za aktivno sodelovanje z okoljem ter vlaga skrb v urejeno okolje.

Povezane družbe Premogovnika Velenje so:

HTZ IP, d.o.o.
RGP, d.o.o.
PV INVEST, d.o.o.


Naslov

Premogovnik Velenje
Partizanska cesta 78
SI - 3320 Velenje

Kontakti

Telefon: +386 (0)3 899 61 00
Faks: +386 (0)3 586 91 31
E-mail: info@rlv.si
Web: www.rlv.si

Uprava

mag. Ludvik Golob, generalni direktor
mag. Mojca Letnik, direktorica

 

Nadzorni svet

Matjaž Marovt, predsednik

mag. Stojan Nikolić, namestnik predsednika

Danilo Rednjak, predstavnik zaposlenih