HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Holding Slovenske elektrarne d. o. o. (HSE)

Pokaži na zemljevidu
Zgradba HSE

HSE d. o. o. je obvladujoča družba skupine HSE s sedežem v Ljubljani in poslovnimi enotami v Mariboru, Šoštanju in Novi Gorici. Poslovne funkcije so razdeljene po mestih, kjer je mogoče najbolje izkoristiti različne prednosti. V Ljubljani delujejo poslovodstvo ter ključni sektorji in službe: Splošni sektor, Sektor trženja, Sektor proizvodnje, Sektor za investicije, Služba notranje revizije, Služba informatike, Služba računovodstva, Služba za korporativno varnost, Služba za korporativno komuniciranje, Služba kontrolinga, Služba upravljanja s tveganji, Služba financ, Služba komerciale, Služba za energetske politike in strategije. V Mariboru je center za vodenje proizvodnje, investicije in telekomunikacije ter center za operativno vodenje celotne proizvodnje električne energije skupine HSE. Šoštanjska poslovna enota skrbi za domači trg, kupoprodajne odnose med družbami skupine, spremljanje in izračunavanje odstopanj, dolgoročno planiranje in obračun električne energije, enota v Novi Gorici pa je odgovorna za tuje trge.

Poglejte tudi

Gradimo za vas
Gradimo za vas
Za vas gradimo največji energetski projekt v Sloveniji: izgradnjo verige petih novih hidroelektrarn na Savi.
Več
TEŠ - Nadomestni blok 6
TEŠ - Nadomestni blok 6
Zgradimo blok 6 za svetlo prihodnost in energetsko neodvisnost Slovenije.

Več
Obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri energije
Poglejte si informacije o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije.

Več