HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Pridružene družbe

Naziv družbe Družba solastnica Država sedeža družbe Odstotek solastništva Odstotek lastništva skupine HSE
PLP d.o.o. Velenje PV d.o.o. Slovenija 100 % 100 %
SIPOTEH d.o.o. PV d.o.o. Slovenija 100,0 % 100,0 %
RCE d.o.o. - v stečaju TEŠ d.o.o. Slovenija 8,0 % 24,5 %
PV d.o.o. Slovenija 11,0 %
HTZ IP d.o.o. Slovenija 1,0 %
PV INVEST d.o.o. Slovenija 4,5 %
FILVOTEH d.o.o. - V likvidaciji RCE d.o.o. - v stečaju Slovenija 76,0 % 100,0 %
HTZ IP d.o.o. Slovenija 24,0 %
KARBOTEH d.o.o. - V likvidaciji RCE d.o.o. - v stečaju Slovenija 76,0 % 100,0 %
PV d.o.o. Slovenija 24,0 %
TEHNOVETER d.o.o. - v likvidaciji RCE d.o.o. - v stečaju Slovenija 76,0 % 100,0 %
PV d.o.o. Slovenija 24,0%
HESS d.o.o. DEM d.o.o. Slovenija 30,8 % 49,0 %
HSE d.o.o. Slovenija 15,4 %
SENG d.o.o. Slovenija 2,8 %