HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Pridružene družbe

Naziv družbe Družba solastnica Država sedeža družbe Odstotek solastništva Odstotek lastništva skupine HSE
ERICO d.o.o. TEŠ d.o.o. Slovenija 26,0 % 49,0 %
PV d.d. Slovenija 23,0 %
PLP d.o.o. PV d.d. Slovenija 26,0 % 26,0 %
SIPOTEH d.o.o. PV d.d. Slovenija 42,0 % 42,0 %
RCE d.o.o. - v stečaju TEŠ d.o.o. Slovenija 8,0 % 24,3 %
PV d.d. Slovenija 10,9 %
HTZ IP d.o.o. Slovenija 0,9 %
PV INVEST d.o.o. Slovenija 4,5 %
FILVOTEH d.o.o. RCE d.o.o. - v stečaju Slovenija 18,5 % 42,3 %
HTZ IP d.o.o. Slovenija 23,8 %
KARBOTEH d.o.o. RCE d.o.o. - v stečaju Slovenija 18,5 % 42,3 %
PV d.d. Slovenija 23,8 %
TEHNOVETER d.o.o. RCE d.o.o. - v stečaju Slovenija 18,5 % 42,3 %
PV d.d. Slovenija 23,8 %
HESS d.o.o. DEM d.o.o. Slovenija 30,8 % 49,0 %
HSE d.o.o. Slovenija 15,4 %
SENG d.o.o. Slovenija 2,8 %